FK Újezd nad Lesy

Přeskočit navigaci
FANSHOP
TÝMY

Fotbalový klub Újezd nad Lesy
Čentická 1470

190 16 Praha 21 - Újezd nad Lesy

Sekretář klubu: Zeman Tomáš
Tel: 603 101 900
              
Pro další kontakty využijte v hlavním menu Kontakty...

       

Informace o klubu + kontakty, hrané soutěže a rozpis všech zápasů naleznete  zde.

Mapu hřiště Čentická naleznete zde.

Mapu hřiště Pilovská naleznete zde.

 

Kde sledujete výsledky našich týmů?
Webové stránky FK ÚnL 98 (51%)
FB našeho FK ÚnL 31 (16%)
Stránky PFS fotbalpraha.cz 40 (21%)
Stránky FAČR fotbal.cz 16 (8%)
Jiné 6 (3%)
Celkový počet hlasů: 191

17. řádná Valná hromada PFS

Tento článek je ze stránek www.fotbalpraha.cz:
                    
                         

Včera se sešla 17. řádná Valná hromada PFS

Celkem 75 delegátů ze 113 pozvaných se sešlo na včerejší 17. řádné Valné hromadě Pražského fotbalového svazu. Jako host mezi ně zavítal nově zvolený předseda Fotbalové asociace České republiky pan Miroslav Pelta. Ten ve svém úvodním krátkém vystoupení poděkoval PFS za jeho přínos pro celý český fotbal a popřál fotbalu v Praze hodně štěstí a úspěchů v dalším období.
                         
Pak už se delegáti VH věnovali programu svého jednání. Po krátkých procedurálních otázkách přednesl předseda PFS pan ing. Dušan Svoboda "Zprávu o činnosti VV PFS a stavu rozvoje fotbalu v Praze". Své vystoupení pan předseda uvedl slovy: "Osobně bych rád tuto příležitost využil k určité inventuře svého volebního programu, se kterým jsme před vás předstoupil na volební valné hromadě před necelými dvěma roky. Jsme nejsilnější zájmový spolek v Praze. Musí být o nás slyšet, musíme mít respekt. Určitým správným směrem jsme se rozjeli a na této cestě budeme pokračovat. Vidím řadu věcí, které se daly udělat jinak nebo rychleji. Jsem rád, že mohu konstatovat, že práce svazu a jeho komisí má svou kvalitu, snese přísná měřítka a svaz je i personálně stabilizovaný."
                      
Pak se věnoval zásadním otázkám fotbalu v Praze. Praha posílila své postavení v rámci FAČR, v jejíchž komisích pracuje Dr. Capoušek a ing. Tulinger.
                     
Rozsáhlá pasáž jeho vystoupení se týkala financí. Hned na začátku konstatoval: „Po výpadku financování z ČSTV a PTU mohu nyní s čistým svědomím říct, že v současné době jsme na PTU nezávislí a v případě dalších otřesů už nebude naše činnost ohrožena." Dále ocenil výsledky práce nově založené obchodní společnosti svazu PFS marketing s.r.o., která za své roční působení vygenerovala z přeprodeje reklamních plnění do oddílů 1,5 milionu korun. Další finanční pomocí oddílům je převzetí závazku svazu vyplácet delegáty utkání, rozhodčí v utkáních přípravek a nově od letošního podzimu i mladších žáků. Svaz získal grant od sázkové kanceláře Fortuna ve výši 730 tis. Kč. Celkem svaz přinesl na činnost oddílů celkovou částku 3,3 milionu.
                 
Dále předseda PFS ing. Svoboda ocenil rozvíjející se spolupráci s vedením hlavního města Prahy. "Před třemi dny jsem podepsal první smlouvu na projekt Neberte nám naši hru, který se zaměřuje na práci s rodiči těch nejmenších fotbalistů" ocenil první hmatatelný výsledek vzájemné spolupráce a dodal, že jsou připraveny další čtyři projekty, které vedení města podporuje.
                              
Zmínil i další aktivity svazu. Úspěšně se rozvíjí projekt "Bezpečná branka", v rámci kterého bude v zimní přestávce dvaceti oddílům předána sada branek v celkové hodnotě 800 - 900 tisíc. Své místo v životě fotbalu v Praze si získal i Pražský fotbalový speciál a úspěšně funguje i nový internetový portál svazu, včetně on line přenosů zápasů Pražská teplárenská přeboru mužů. Je připraven 2.ročník turnaje 1. a 2.tříd základních škol, od kterého si svaz slibuje příliv nových dětí do fotbalu.
                    
V dalším programu jednání VH byli dovoleni dva členové ORK PFS pánové Lukáš Michl a Svatopluk Malina. Jako náhradník byl zvolen pan Pavel Kocourek.
                       
Krátká diskuse na závěr se točila především kolem vznikající databáze členské základy PFS. "Základem vznikající databáze je především nutnost udělat si pořádek v elementárních věcech. Zjistit, kolik nás vůbec je," řekl ve svém vystoupení ing. Svoboda a vyvrátil spekulace, že bude databáze zneužita ke komerčním účelům. Diskuse nakonec vyústila k hlasování o návrhu pana Polaneckého z Cholupic, omezit databázi na základní informaci o členovi - jméno, příjmení, datum narození.
                            
Tento návrh byl delegáty odsouhlasen a zařazen do závěrečného usnesení valné hromady. Tím také 17. řádná Valná hromada PFS skončila.

               
Lubor Mírek